Schoolcommissie

Voor en door ouders!


Aan onze school is een schoolcommissie verbonden. Deze vormt een brug tussen ouders en school. De schoolcommissie heeft een adviesfunctie richting schoolleiding en algemeen bestuur. De schoolcommissie kan gevraagd of ongevraagd advies geven over de volgende punten:

1. identiteit van de school
2. het onderwijs
3. de organisatie
4. het aannemen van leerlingen
5. het personeelsbeleid op schoolniveau
6. het financieel beleid op schoolniveau

Regelmatig vindt er overleg plaats tussen de schoolcommissie en de schoolleider. Eenmaal per jaar organiseert de schoolcommissie een informatieavond voor alle ouders van de school. Het is ook haar taak jaarlijks verslag uit te brengen over alle werkzaamheden richting de ouders van de leerlingen. Tevens is de schoolcommissie vertegenwoordigd in de lokale sollicitatiecommissie.

Het bestuur van de schoolcommissie bestaat uit:

Tijmen van Steeg (voorzitter)
Carolien Cornelisse (secretariaat)
Pieter-Willem Verdoold (algemeen bestuurslid)
Janneke Smit (gebedsuur)
Nienke van der Vlist (algemeen bestuurslid)

E-mailadres: schoolcommissie.polsbroek@pcpotrivia.nl


Vereniging TriVia
Leden van de schoolcommissie zijn lid van de vereniging TriVia, de vereniging voor protestants-christelijk primair onderwijs. Dit lidmaatschap kost Ä10 per persoon per jaar. Bent u nog geen lid van de vereniging TriVia en vindt u de christelijke identiteit van waaruit het onderwijs gegeven wordt belangrijk? Dan moedigen wij u van harte aan om lid te worden! Klik hier voor het aanmeldingsformulier om lid te worden. Het inschrijfformulier kan worden ingeleverd bij de schooldirecteur.