TriVia lidmaatschap

TriVia is een vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs. Iedereen die instemt met de statuten kan lid worden van onze vereniging. Veel ouders kiezen er voor om bij het aanmelden van hun kind lid te worden.†

Er is wat ons betreft een aantal belangrijke redenen om lid te worden:

1. Een vereniging kan pas bestaan als er ook leden zijn. Met het lidmaatschap van TriVia toont u uw betrokkenheid bij het christelijk onderwijs.
2. Als lid kunt u actief invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging door gebruik te maken van uw stemrecht.
3. U wordt jaarlijks uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering om te horen wat de belangrijkste beleidsvoornemens van het bestuur zijn. U kunt middels deze algemene ledenvergadering invloed uitoefenen op het beleid van onze scholen.
4. Het is belangrijk om met uw stemrecht invloed te hebben op de christelijke identiteit van de vereniging.†

We hopen u te mogen verwelkomen als lid van TriVia. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Deze zijn slechts € 10,- per jaar.

Doen: U helpt er de vereniging mee, de school en daarmee ook uw kind!
U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap van TriVia door het aanmeldingsformulier in te vullen.