Oudercommissie

Aan onze school is een oudercommissie verbonden. De werkwijze met de daarbij de taken en bevoegdheden is in een reglement opgesteld (welk op school aanwezig is).De oudercommissie ondersteunt het team bijvoorbeeld bij het organiseren van excursies (schoolreisjes), sportactiviteiten, sinterklaasfeest, kerst-, paas- en pinkstervieringen, projecten, afscheidsavond groep 8 en het eindfeest.Ouders die tot lid van de oudercommissie worden verkozen, dienen deze activiteiten te verrichten in overeenstemming met de grondslag en het doel van de SPCOL.

Zoekt u contact met de oudercommissie? Spreek dan n van deze mensen aan of stuur een email naar O.C.SPCOLpolsbroek@outlook.com
 

Oudercommissie:

Mevr. B. van Duuren

Mevr. A. den Besten

Mevr. M. de Jong

Mevr. M. Zuidervliet

Mevr. D. Sluijs

Mevr. L. de Rek

Namens het team:

Paulina Beekhuizen


 

Kalender

03 september 2018
MR-vergadering
29 oktober 2018
MR-vergadering
03 december 2018
MR-vergadering
Meer Kalender