Activiteitencommissie

De activiteitencommissie (ac) bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die de school ondersteunen bij allerlei activiteiten.

StudioHeartbeat_EbenHaezer_Polsbroek-3 (1)

Wat doet de ac?

De ac zorgt samen met school voor een leuk, gezellig en leerzaam schooljaar met veel geslaagde activiteiten. Activiteiten die vanuit de ac geregeld worden, zijn bijvoorbeeld het schoolreisje, het sinterklaasfeest, de paas- en kerstviering, maar ook het verzorgen van koffie en thee bij informatie- of afscheidsavonden. Uiteraard is dit maar een greep uit de verschillende activiteiten tijdens het schooljaar.

Verder regelt de commissie de jaarlijkse ouderbijdrage. Daarmee worden de verschillende activiteiten betaald. Alle uitgaven worden gedaan met akkoord van school, met als doel ze ten goede te laten komen aan de kinderen. Er wordt meestal vijf keer per schooljaar vergaderd.

Samenstelling

De ac bestaat uit de volgende leden:

  • Marjolein Rietveld
  • Inez Wijburg
  • Gerianne Oudendorp
  • Krista Rijneveld
  • Jacqueline Kwakernaak
  • Willeke Broere
  • Marleen van Eck

Wil je ook bijdragen of heb je goede ideeën, opmerkingen of suggesties? Je kunt de ac altijd bereiken via het volgende adres: mariekeklarenbeek@triviascholen.nl.

Missie en visie

Op de Eben Haëzer streven we ernaar dat kinderen zich cognitief, sociaal en creatief ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Het team

CBS Eben Haëzer heeft een enthousiast team, dat gedreven is om goed onderwijs te geven. De leerkrachten zijn betrokken en staan open voor elkaars gedachten en visie.