Onze identiteit

CBS Eben Haëzer is een open protestants-christelijke basisschool, waar iedereen die onze identiteit respecteert welkom is. Normen en waarden willen we vanuit christelijk perspectief uitdragen.

StudioHeartbeat_EbenHaezer_Polsbroek-6

Onze identiteit

Op school vertellen we verhalen uit de Bijbel, bidden en danken we elke dag en zingen we over en voor God. We vertellen de kinderen dat God voor hen wil zorgen en dat Hij uit liefde voor ons Zijn Zoon Jezus naar ons heeft toegestuurd.

In de praktijk

We vertellen de kinderen verhalen uit de Bijbel en gaan daar met hen over in gesprek om samen te ontdekken wat de diepere bedoeling is, en hoe we dit toe kunnen passen in ons leven. We zingen, bidden en vieren samen de christelijke feestdagen. Het kerstfeest en het paasfeest vieren we afwisselend met de ouders. Iedere week leren de leerlingen een psalm, gezang of lied. Bid- en dankdag worden samen met de plaatselijke kerk voorbereid; de leerlingen van groep 3 t/m 8 wonen de dienst bij.

We vinden het belangrijk dat de leerlingen leren delen. Daarom mogen de leerlingen op maandagmorgen zendingsgeld meenemen. In overleg met de Schoolcommissie worden er jaarlijks goede doelen gekozen waaraan deze bijdrage wordt besteed.

Missie en visie

Op de Eben Haëzer streven we ernaar dat kinderen zich cognitief, sociaal en creatief ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Het team

CBS Eben Haëzer heeft een enthousiast team, dat gedreven is om goed onderwijs te geven. De leerkrachten zijn betrokken en staan open voor elkaars gedachten en visie.