Een goede plek voor je kind

Binnenkort is het zover, je kind gaat naar de basisschool. Wij heten je van harte welkom op CBS Eben Haëzer en vertellen je graag alles over onze school en wat ons bijzonder maakt.

StudioHeartbeat_EbenHaezer_Polsbroek-7

CBS Eben Haëzer is een echte dorpsschool voor protestants-christelijk onderwijs in Polsbroek. Met iedereen die bij de school betrokken is, willen wij de kinderen een leuke, leerzame en zorgeloze basisschooltijd geven. De school telt zo’n 115 leerlingen en trekt ook kinderen uit het naburige dorp Vlist en uit Polsbroekerdam. Iedereen die onze identiteit respecteert, is van harte welkom.

Stevige basis

We bieden onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Zo kan ieder kind groeien en de volgende stap in zijn eigen ontwikkeling maken. Een gemotiveerd team stimuleert de kinderen zich te ontwikkelen, waarbij wij uitgaan van hun persoonlijkheid en mogelijkheden. Wij bieden ieder kind een stevige basis en een veilige omgeving.

Eigentijds onderwijs

Tijdens de basisschoolperiode leren kinderen zichzelf kennen en de wereld ontdekken. We bereiden de leerlingen voor op een maatschappij waarin veranderingen plaatsvinden. Op de Eben Haëzer geven we de leerlingen een gefundeerde basis aan kennis en vaardigheden mee. Naast een goede basis in rekenen, taal en lezen besteden we ook aandacht aan creativiteit, kunst en cultuur. Een breed actueel aanbod motiveert de kinderen tot leren.

Niet voor niets is het motto: groeien doen we samen!

Missie en visie

Op de Eben Haëzer streven we ernaar dat kinderen zich cognitief, sociaal en creatief ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Het team

CBS Eben Haëzer heeft een enthousiast team, dat gedreven is om goed onderwijs te geven. De leerkrachten zijn betrokken en staan open voor elkaars gedachten en visie.