Ouderplatform

Aan onze school is een ouderplatform verbonden. Deze groep betrokken ouders denkt met de directeur mee over de school en het onderwijs.

Wat doet het ouderplatform?

De directeur gaat meerdere keren per jaar met enkele ouders in gesprek over actuele thema’s die spelen in de school. Het ouderplatform is een waardevol klankbord waarin ouders door mee te denken een bijdrage leveren aan het onderwijs.

Samenstelling

Het ouderplatform bestaat uit de volgende leden:

  • Ronald Berends
  • Marinda de Jong
  • Eléa Kooiman
  • Jacqueline Kwakernaak
  • Nelleke de Wit
  • Herbert Zuidervliet

Missie en visie

Op de Eben Haëzer streven we ernaar dat kinderen zich cognitief, sociaal en creatief ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Het team

CBS Eben Haëzer heeft een enthousiast team, dat gedreven is om goed onderwijs te geven. De leerkrachten zijn betrokken en staan open voor elkaars gedachten en visie.