Samen met ouders

Ouders zijn onmisbaar in het onderwijs. Een goede ontwikkeling van het kind hangt nauw samen met een fijn contact en een goede samenwerking tussen school, ouders en kind. Onze school is laagdrempelig, dat betekent dat je als ouder altijd welkom bent. We kennen elkaar, er zijn korte lijntjes en er is aandacht voor ieder kind. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ieder kind.

EbenHaezer-1

Parro

We informeren ouders over belangrijke gebeurtenissen op school en over de ontwikkeling van hun kind(eren). Via het ouderportaal Parro ontvang je op een veilige manier berichten en nieuwsbrieven van school en kun je berichten sturen naar de leerkracht.

Contactmomenten

Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond. Het moment om kennis te maken met de leerkracht en te horen hoe het schooljaar eruit gaat zien. Drie keer per jaar word je uitgenodigd voor een gesprek, vanaf groep 5 is dat samen met je kind. Daarnaast is het altijd mogelijk om op initiatief van de ouders of leerkracht een extra gesprek in te plannen.

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid vinden we belangrijk. Daarom nodigen we ouders, per groep, eenmaal per jaar uit op de koffie voor een goed gesprek met de directeur. Daar bespreken we alles wat met school te maken heeft. We staan open voor feedback, van aandachtspunten tot dingen die goed gaan en waar ouders tevreden over zijn. Samen gaan we voor een optimale ontwikkeling van ieder kind.

Missie en visie

Op de Eben Haëzer streven we ernaar dat kinderen zich cognitief, sociaal en creatief ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Het team

CBS Eben Haëzer heeft een enthousiast team, dat gedreven is om goed onderwijs te geven. De leerkrachten zijn betrokken en staan open voor elkaars gedachten en visie.