Missie en visie

Op de Eben Haëzer streven we ernaar dat kinderen zich cognitief, sociaal en creatief ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Met name de vakken taal, lezen en rekenen zijn belangrijk als basis. Naast kennisoverdracht geven we evenwichtige aandacht aan vaardigheden, persoonsvorming en sociale vorming. Groeien doen we samen!

StudioHeartbeat_EbenHaezer_Polsbroek-29

We doen het samen

Ouders en school hebben hun eigen deskundigheid en specifieke verantwoordelijkheid. Vanuit onderling vertrouwen willen wij gezamenlijk de handen ineenslaan om de kinderen optimaal te ondersteunen bij het leer- en ontwikkelproces. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ieder kind.

Werken in vertrouwen

Wij vinden het belangrijk dat elk kind, elke dag, met plezier naar school gaat. Wij hechten dan ook belang aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen en de groep. Met een sterk pedagogisch klimaat, een goede werksfeer met duidelijkheid en structuur, en wederzijds vertrouwen werken we aan de veiligheid en geborgenheid voor de leerlingen, de leerkrachten en de ouders. We willen de kinderen leren wie ze zijn ten opzichte van de ander. Op school is iedereen belangrijk, ieder kind draagt bij op zijn of haar manier.

Een veilige leeromgeving voor iedereen

Ons doel is onderwijs te bieden dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van ieder kind, zodat onze leerlingen kunnen groeien en de volgende stap in hun ontwikkeling kunnen maken. Een uitwerking daarvan is praten met het kind over wat hij of zij nodig heeft. Onderwijs op maat kan in het klein door aanpassingen in de groep of in het groot door begeleiding, gerichte ondersteuning of extra uitdaging. De leerlingen bereiden wij voor op de continu veranderende maatschappij. Passend bij de schoolcultuur en de populatie vernieuwen we daarom ons onderwijs wanneer dit ertoe bijdraagt dat onze leerlingen beter voorbereid worden op deze maatschappij.

CBS Eben Haëzer: een goede basis voor de toekomst!

Missie en visie

Op de Eben Haëzer streven we ernaar dat kinderen zich cognitief, sociaal en creatief ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Het team

CBS Eben Haëzer heeft een enthousiast team, dat gedreven is om goed onderwijs te geven. De leerkrachten zijn betrokken en staan open voor elkaars gedachten en visie.