Stevige basis

Basisschool Eben Haëzer biedt onderwijs op maat. Een gemotiveerd team stimuleert de kinderen zich te ontwikkelen, waarbij wij uitgaan van hun persoonlijkheid en mogelijkheden. Wij bieden kinderen een stevige basis en een veilige omgeving.

StudioHeartbeat_EbenHaezer_Polsbroek-18

Gericht op groei

We vinden het belangrijk dat ieder kind op zijn eigen manier groeit. Op onze school geven we eigentijds onderwijs dat de leerlingen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen op cognitief, sociaal en creatief vlak.

Eigenaarschap

We werken met een dagplanning, planborden en weektaken. Het maakt ze medeverantwoordelijk om de taken goed in te plannen en af te ronden. Zo krijgen kinderen In toenemende mate inzicht in hun eigen ontwikkeling. Kinderen leren binnen gestelde grenzen keuzes te maken. Dit vergroot hun zelfstandigheid en hun betrokkenheid bij het onderwijs.

Aanbod op niveau

Ons onderwijs gaat uit van het werken in jaarklassen, maar onze school heeft door het aantal leerlingen ook combinatiegroepen. De leerlingen zitten met hun leeftijdsgenoten in één groep. Er zijn echter verschillen in interesse en in de ontwikkeling van kinderen. Hier proberen we rekening mee te houden door te differentiëren in de instructie bij het aanbieden van de leerstof en de verwerking. Sommige kinderen hebben aan een korte instructie genoeg, andere kinderen hebben juist een verlengde instructie nodig. Naast de leerkrachten bieden onze onderwijsassistenten extra ondersteuning. Voor kinderen die naast de basis behoefte hebben aan meer uitdaging is er de Dolfijngroep.

Goede resultaten

Het is de taak van de school om leerlingen te helpen zich optimaal te ontwikkelen. Dat vraagt om goede leraren die dag in, dag uit met passie onderwijs geven. Het team van de Eben Haëzer is didactisch zeer vaardig. We zijn er trots op dat we dit terugzien in de resultaten van onze leerlingen.

Missie en visie

Op de Eben Haëzer streven we ernaar dat kinderen zich cognitief, sociaal en creatief ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Het team

CBS Eben Haëzer heeft een enthousiast team, dat gedreven is om goed onderwijs te geven. De leerkrachten zijn betrokken en staan open voor elkaars gedachten en visie.