Onderwijs in de onderbouw

Kleuters spelen in de klas in de leerzame, gezellige themahoeken, buiten op het schoolplein en in het speellokaal. Spelend leren is essentieel in de ontwikkeling van jonge kinderen. Ons onderwijs is daarop ingericht. We geven kleuters alle ruimte om zich te ontwikkelen.

StudioHeartbeat_EbenHaezer_Polsbroek-5

Inspirerende thema’s

De kinderen leren vooral aan de hand van aansprekende thema’s, die aansluiten bij hun interesse. Denk aan seizoenen, dieren of de bakker. Binnen een thema ontwikkelen kinderen kennis en vaardigheden op veel verschillende gebieden. Kinderen mogen uit een ruim geselecteerd aanbod kiezen welke activiteit ze gaan doen, dat geven ze aan op een planbord.

Ontwikkeling

Om de ontwikkeling van kinderen goed te kunnen volgen, werken we met leerdoelen op het gebied van voorbereidend rekenen, voorbereidend lezen, motoriek, sociaal-emotionele vaardigheden en spel. Door de kinderen te observeren zien onze ervaren leerkrachten wat ze nodig hebben om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en stemmen daar het onderwijs op af. We volgen daarvoor de ontwikkelingslijnen. De doelen die daarbij horen, volgen we per periode en verwerken we in de thema’s.

Veilige plek

Naast het spelend leren is er alle aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kleuters. Het is belangrijk dat ze met plezier naar school gaan en zich veilig voelen.

Kinderen leren op school samen te spelen en elkaar te helpen. Ze leren elkaar te vertrouwen en durven voor elkaar op te komen.

Moderne faciliteiten

De faciliteiten voor de kleuters worden steeds vernieuwd. Zo zijn er moderne spellen, nieuwe tafels en stoelen, en is er een modern tekenbord. Ook werken de kleuters met eigentijdse methodes en met iPads.

Missie en visie

Op de Eben Haëzer streven we ernaar dat kinderen zich cognitief, sociaal en creatief ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Het team

CBS Eben Haëzer heeft een enthousiast team, dat gedreven is om goed onderwijs te geven. De leerkrachten zijn betrokken en staan open voor elkaars gedachten en visie.