Veilig en vertrouwd

De basisschooltijd is een belangrijke periode in de ontwikkeling van kinderen. Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert en ontwikkelt zich beter. Op basisschool Eben Haëzer investeren we dan ook in een fijne en veilige omgeving waar iedereen – leerkrachten, kinderen én ouders – zich thuis voelt. Samenwerken, leren van en met elkaar en plezier maken horen bij het onderwijs op onze school.

StudioHeartbeat_EbenHaezer_Polsbroek-35

Veilig en vertrouwd

Bij ons op school is iedereen belangrijk, ieder kind draagt bij op zijn of haar manier. Door de kleinschaligheid van de school en het veilige pedagogisch klimaat kan elk kind zichzelf zijn en zich op een unieke manier ontwikkelen. We willen de kinderen leren wie ze zijn ten opzichte van de ander.

Een veilige plek

Basisschool Eben Haëzer is een veilige en vertrouwde omgeving voor de leerlingen, de ouders en de medewerkers. Met een sterk pedagogisch klimaat, een goede werksfeer met rust, regelmaat en structuur, en wederzijds vertrouwen werken wij aan de veiligheid en geborgenheid voor de leerlingen, de leerkrachten en de ouders.

Sociale vaardigheden

Om je staande te houden in de maatschappij zijn heel wat sociale vaardigheden nodig. Wij leren de kinderen om te gaan met eigen gevoelens en zich in te leven in hoe andere mensen denken en voelen, zodat ze zich bewuster worden van hun sociale handelen. Bijvoorbeeld met vragen als: hoe los je een conflictsituatie op, hoe ga je om met anderen, en hoe gedraag je je ten opzichte van de mensen om je heen? Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. De kinderen nemen op een positieve manier deel aan de maatschappij. Voor dit onderdeel gebruiken we de methode Kwink.

Methode Kwink
Kwink is onze onlinemethode voor sociaal-emotioneel leren voor groep 1 t/m 8. Kwink vernieuwt ieder jaar de lessen en is altijd actueel. Met behulp van deze methode leren kinderen belangrijke lessen voor het leven. We oefenen hiermee de sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep belangrijk. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin pesten direct wordt aangepakt. Daar zorgen we dan ook voor.

StudioHeartbeat_EbenHaezer_Polsbroek-8

Kwink…

  • … voorkomt verstorend gedrag en pesten.
  • … kent een groepsbrede, preventieve aanpak.
  • … zorgt voor een sociaal veilige groep.
  • … verhoogt de leeropbrengsten.
  • … werkt met vijf bewezen gedragscompetenties.
  • … biedt iedere les unieke filmpjes.

Missie en visie

Op de Eben Haëzer streven we ernaar dat kinderen zich cognitief, sociaal en creatief ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Het team

CBS Eben Haëzer heeft een enthousiast team, dat gedreven is om goed onderwijs te geven. De leerkrachten zijn betrokken en staan open voor elkaars gedachten en visie.