Schooltijden

Basisschool CBS Eben Haëzer heeft een continurooster. Tussen 12:15 en 12:45 uur is de pauze. De kinderen eten samen met de leerkracht in de klas en spelen daarna buiten.

StudioHeartbeat_EbenHaezer_Polsbroek-38

De pedagogisch medewerkers van de Waardse Kids verzorgen de pleinwacht.

Schooltijden

Maandag08.30 - 14:30 uur
Dinsdag08.30 - 14:30 uur
Woensdag08.30 - 12.30 uur
Donderdag08.30 - 14:30 uur
Vrijdag08.30 - 14:30 uur

Vrijdag zijn de kinderen van groep 1 en 2 vrij.
Vrijdagmiddag zijn de kinderen van groep 3 vrij.

Missie en visie

Op de Eben Haëzer streven we ernaar dat kinderen zich cognitief, sociaal en creatief ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Het team

CBS Eben Haëzer heeft een enthousiast team, dat gedreven is om goed onderwijs te geven. De leerkrachten zijn betrokken en staan open voor elkaars gedachten en visie.