Eigentijds onderwijs

Tijdens de basisschoolperiode leren kinderen zichzelf kennen en de wereld ontdekken. We bereiden de leerlingen voor op een maatschappij waarin veranderingen plaatsvinden. Op de Eben Haëzer vinden we toekomstgericht leren belangrijk. Naast een goede basis in rekenen, taal en lezen besteden we ook aandacht aan creativiteit, kunst en cultuur. Een breed actueel aanbod motiveert de kinderen tot leren.

StudioHeartbeat_EbenHaezer_Polsbroek-11

Eigentijds onderwijs

Een goede basis voor rekenen en taal is heel belangrijk. Daarnaast geven wij de kinderen ook vaardigheden mee om goed te functioneren in de maatschappij. We leven in een tijd waarin 21ste-eeuwse vaardigheden nodig zijn als voorbereiding op de toekomst. Daarom werken we met de nieuwste lesmethodes, technieken en vakken die de maatschappij van morgen vraagt.

Ontdek-lab wetenschap & techniek

Het Ontdek-lab is een leeromgeving voor kinderen van groep 5 t/m 8 waarin zij ontdekkend leren met de focus op wetenschap & techniek. Het aanbod en de materialen inspireren de kinderen; het stimuleert om te gaan ontdekken en onderzoeken, en daarmee successen te ervaren.

Talentateliers

We stimuleren creativiteit en investeren in muziek, kunst en cultuur. We laten kinderen kennismaken met creatieve werkvormen in verschillende ateliers. In samenwerking met ouders worden er verschillende activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld fotografie, lettering, gutsen en programmeren. We bieden dit meerdere keren per jaar paan. Daarnaast is er veel aandacht voor muziek op school. Er zijn veel muziekinstrumenten aanwezig, die we gebruiken tijdens de les. Zo maken kinderen kennis met verschillende kunstvormen en ontwikkelen ze hun creatieve talenten.

Participeren in de omgeving

De school staat midden in het dorp en is ook echt onderdeel van het dorp. We organiseren, samen met ouders en partners uit het dorp, veel excursies en activiteiten in de omgeving. Op deze manier betrekken we de omgeving ook echt bij ons onderwijs. We nemen deel aan de maatschappij. Door burgerschapsvorming brengen we onze leerlingen de kennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om later actief mee te doen in onze samenleving.

Missie en visie

Op de Eben Haëzer streven we ernaar dat kinderen zich cognitief, sociaal en creatief ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Het team

CBS Eben Haëzer heeft een enthousiast team, dat gedreven is om goed onderwijs te geven. De leerkrachten zijn betrokken en staan open voor elkaars gedachten en visie.